Pesombre

Leave a Comment
.
Lluny de ciutat, quin repòs
-------------------------- i quina ànsia -
a mitjanit em desperta un soroll:
dormo tan prim que el cloquer, que ara canta,
em fa l'efecte que crida a tothom.
.
Fins a dir dotze cada campanada
deixa un ressò que anuncia un retorn
¿Per què serà que la gent no s'afanya
i encar no es lleva, si comença el jorn?
.
En el silenci el capçal m'afalaga
veig una estrella i milers en redós;
però en veig sols una, perquè aquesta em guaita
i el capçal i ella em tornen la son.
.
En somniar, a ciutat faig entrada
a mitjanit
---------i ara escolto un fox-trot.
.

0 comentaris: