encara el port

.
Els gallarets en el vent de les veles.
Oh, l'avió qui les compta i les plega,
----------------------------------- en fer-se fosc;
si el seu vol s'ha menjat l'alé dels gallarets
- ahir els cobricels de les estrelles
--------------------------------- glaces
avui lasses que són
de la gràcia mofeta del llum groc i el llum verd -
senyoria del Port al capvespre vermell;
si la lluna no es veu;
si la barca no es queixa,
ran de l'angle més negre
i la cançó més blanca,
--------------------- italiana:
.
Qui somou la coberta i fa dolç l'acordió,
Oh, amo del barco blau? - un refrec de colors
-------------------------- dels darrers gallarets...