i el seu esguard

.
I el seu esguard damunt del meu esguard
soc presoner
------------ que la vull presonera:
aquest matí que una flor m'ha posat
li deia així
---------- baix baixet
--------------------- a l'orella:

sota els teus ulls, és un bes el que em plau: